ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТОТ

Секоја куќа располага со:
• 160 m2 на два ката
• 40 m2 индивидуална тераса
• 50 m2 гаража и магацински простор

Во комплексот We and Nature позиционирани се вкупно 10 индивидуални куќи.

Куќите се продаваат во фаза на затворена карабина (приклучоците за вода, канализација, струја и геотермалнa вода се вклучени). Внатрешното уредување во секоја куќа е во сопствена режија.

Скица – Приземје

Скица – Кат

Главен проектант: д.и.а. Катерина Видимче
Соработник: д.и.а. Марија Шкиљевиќ

ПОНУДА ЗА КУПУВАЊЕ НА КУЌА
се добива со пополнување на следниот формулар или со јавување на тел. 071 324 487