Комплексот  We and Nature е простор за колективно домување од затворен тип. We and Nature е населбa за среќни луѓе со здрави навики каде безбедноста за нас и нашите деца се врвен приоритет. Населбата се протега на вкупна површина од 13.000m2.